Ochrona zdrowia

#wspieramyszpitale

Wspieramyszpitale logo

Na zaproszenie naszego partnera G1ANT (link) dołączyliśmy do akcji społecznej #wspieramyszpitale , która miała na celu wsparcie polskiej służby zdrowia – w szczególności szpitalu – w zwiększaniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w dobie pandemii. Pierwsze wdrożenie wykonano dla szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Projekt został zauważony i doceniony przez stowarzyszenia zajmujące się promocją dobroczynności i CSR w Polsce.

Projekt realizowany w 2020 roku.

PROBLEM:

Ze względu duże ryzyko kontaktu z osobami będącymi nosicielami SARS-Cov-2 szpitale w sposób utrudniony prowadziły planowe przyjęcia pacjentów na leczenie chorób innych niż koronawirus. W marcu i kwietniu media niemal codziennie donosiły o kwarantannie szpitali i wstrzymaniu przyjęć. Jak zmniejszyć ryzyko kontaktu na izbie przyjęć z osobami zarażonymi, aby szpitale mogły oferować planową opiekę chorym bez ryzyka poddawania kwarantannie ze względu na przypadkowy kontakt?

ROZWIĄZANIE:

AUTOMATYZACJA PROCESU PLANOWYCH PRZYJĘĆ W SZPITALACH

  1. Umożliwiliśmy szpitalom zdalną rejestrację pacjentów za pomocą zdalnych formularzy online poprzez utworzenie ankiet oceniających ryzyko związane z koronawirusem i zebranie wszystkich niezbędnych danych jeszcze przed pojawieniem się w izbie przyjęć.
  2. Wszystkie dokumenty zeskanowane przez pacjentów i przesłane za pośrednictwem formularza trafiały do dokumentacji medycznej pacjenta.
  3. Pacjent otrzymywał dokładną datę i godzinę pojawienia się w szpitalu oraz niezbędne instrukcje.

EFEKTY:

  • System automatycznie wyznaczał datę i godzinę pojawienia się pacjenta na izbie przyjęć, co pozwalało na zarządzanie potokiem ludzkim i  minimalizowało ilość osób, które ze sobą przebywały na izbie.
  • Lekarze i personel medyczny otrzymywali alerty, jeśli zachodziło podejrzenie, że pacjent jest w grupie zwiększonego ryzyka nosicielstwa na koronawirusa i mogli zastosować odpowiednią procedurę.
  • Sam wywiad na izbie przyjęć sprowadzał się już wyłącznie do badania fizykalnego oraz poszerzonych pytań z wywiadu medycznego, co znacząco przyspieszyło czas przyjęcia na oddział..

SPRAWDŹ podobną realizację w branży: OBSŁUGA KLIENTA

Zostaw komentarz