HR

ADMIRAL TAX

Admiral Tax logo

Kancelaria prawno – podatkowa Admiral Tax zajmuje się optymalizacją podatkową polskich przedsiębiorców i prowadzeniem księgowości swoich klientów m.in. w takich krajach jak: Irlandia, Wielka Brytania, Malta, Stany Zjednoczone.

Projekt zrealizowany w 2018 roku.

PROBLEM:

Na potrzeby zarządzania urlopami własnych pracowników (ok. 30 osób) firma wdrożyła narzędzie (aplikacja webowa), umożliwiające składanie wniosków urlopowych, akceptowanie wniosków przez przełożonych oraz zgłaszanie zwolnień lekarskich czy też urlopów okolicznościowych. Na podstawie miesięcznych zestawień wewnętrzny dział kadr dokonywał naliczeń wynagrodzeń w innym programie kadrowym (offline). Duża część pracy była mechaniczna, a cały proces powtarzany każdego miesiąca.

ROZWIĄZANIE:

AUTOMATYCZNE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ

  1. Przygotowania automatyzacja przed końcem każdego miesiąca przesyła informację do pracowników o zweryfikowanie swoich nieobecności widniejących w systemie, a do menedżerów przypomnienie o skontrolowaniu danych.
  2. Pierwszego dnia kolejnego miesiąca robot zbiera dane z aplikacji webowej i implementuje je w aplikacji kadrowej oraz uruchamia moduł naliczenia wynagrodzeń.
  3. Wstępna lista płac wygenerowana automatycznie jest przesyłana do weryfikacji i akceptacji przez specjalistę ds. kadr.
  4. Robot przygotowuje plik zbiorczy do przelewów wynagrodzeń oraz składek ubezpieczeniowych, który implementuje do bankowości elektronicznej i powiadamia dyrektora zarządzającego o konieczności zaakceptowania przelewów.

EFEKTY:

  • Czas pracy poświęcany na obliczanie i obsługę  wynagrodzeń zmniejszył się o 950% w skali miesiąca
  • Uwolnione zasoby (roboczogodziny) zostały przeznaczone na wsparcie działu HR w projektach miękkich (szkolenia, employer branding)
  • Ilość błędów wynikających z niewłaściwego przenoszenia danych między systemami spadła do 0
  • System powiadomień wymusił poprawę płynności procesu.

SPRAWDŹ podobną realizację w branży: IT & TELEKOMUNIKACJA

Zostaw komentarz