Polityka prywatności

1. Dane administratora danych osobowych

Masters of Robots LLC, adres rejestracyjny: .

Masters of Robots LLC, jako właściciel strony internetowej automatyzacja.plus, jest firmą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników. Firma jest zarejestrowana pod numerem: .

2. Rodzaj danych osobowych

Masters of Robots LLC zbiera i przetwarza różnego rodzaju dane o swoich użytkownikach, w tym w szczególności:

 • Dane identyfikujące i teleadresowe – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia/zrzuty ekranu dokumentów.
 • Dokumenty wynikające z umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Masters of Robots LLC.
 • Inne dane, np. historia kontaktów klienta z firmą, czy nagrania rozmów telefonicznych.
W jaki sposób zbieramy dane osobowe i inne dane

Zakres danych osobowych zbieranych przez Masters of Robots LLC zależy od usługi, z której korzysta użytkownik. Użytkownik sam przekazuje nam informacje, kiedy:

 • kontaktuje się z nami (mailowo, telefonicznie, za pomocą chatu lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie), także wtedy, kiedy to Masters of Robots LLC kontaktuje się z użytkownikiem.
 • rejestruje się na naszej stronie w celu skorzystania z usług,
 • wypełnia formularz
Masters of Robots LLC pozyskuje dane z następujących źródeł:
 • z widgetów portali społecznościowych dostępnych na naszej stronie,
 • z plików cookies – kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową,
Cel przetwarzania danych

Masters of Robots LLC wykorzystuje dane swoich użytkowników w celu prowadzenia działalności operacyjnej, czyli do:

 • Przeprowadzania procedury składania roszczenia do banku,
 • komunikacji ze swoimi użytkownikami,
 • spełnienia wymogów prawnych nałożonych na Masters of Robots LLC,
 • wykrywania i zapobiegania nadużyciom w serwisie,
 • tworzenia wszelkiego rodzaju analiz i zestawień statystycznych,
 • administrowania,
 • ulepszania i personalizowania swojego Serwisu,
 • marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania newslettera.
Odbiorcy danych

Masters of Robots LLC może udostępniać dane użytkowników innym podmiotom w następujących sytuacjach:

 • w celu realizacji postanowień regulaminu usług Masters of Robots LLC lub w przypadku zabezpieczenia praw, własności oraz bezpieczeństwa firmy / usług świadczonych przez Masters of Robots LLC;
 • w celu spełnienia wymagań regulacyjnych i prawnych;
 • w przypadku kiedy realizacja usług Masters of Robots LLC jest dokonywana we współpracy z innymi dostawcami;
 • w przypadku sprzedaży lub przeniesienia działalności Masters of Robots LLC lub jakiejkolwiek jej części;
 • w przypadku zwrócenia się odpowiednich władz, służb czy instytucji do Masters of Robots LLC o udostępnienie danych użytkowników w toku prowadzonych dochodzeń lub postępowań. Masters of Robots LLC zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich agencji lub też wymiany informacji z odpowiednimi firmami przypadków, które według nas mogą świadczyć o nielegalnej aktywności prowadzonej w naszym Serwisie lub o próbie wyłudzeń;
 • na potrzeby realizowania umów zawartych przez Masters of Robots LLC z innymi firmami, świadczącymi usługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów biznesowych (np. marketing, administracja, wsparcie IT) – jedynie w zakresie potrzebnym do wykonania powierzonych usług.
W oparciu o powyższe sytuacje, Masters of Robots LLC wysyła dane do następujących kategorii odbiorców danych:
 • nasi partnerzy oraz osoby współpracujące świadczący usługi outsourcingowe w zakresie m.in. obsługi klienta, wsparcia procesów IT, sprzedaży oraz marketingu,
 • dostawca usług hostingu,
 • dostawcy narzędzi do komunikacji,
 • dostawcy mediów społecznościowych,
 • dostawcy usług wspomagających wykrywanie i rozwiązywanie problemów w serwisie,
 • organy i instytucje publiczne,
 • dostawcy narzędzi do optymalizacji usług świadczonych w internecie,
 • Banki i inne instytucje płatnicze – w celach realizacji umowy zawartej z Klientem,
 • dostawcy narzędzi do zarządzania projektami,
 • dostawcy narzędzi do zarządzania i wysyłania newsletterów,
 • firmy doradcze i obsługa prawna.
3. Marketing/Remarketing

Korzystamy z usług dostawców rozwiązań do prowadzenia kampanii remarketingowych, czyli do wyświetlania naszych reklam w ich sieciach. Firmy te wykorzystują różnego rodzaju technologie, włączając pliki cookies, żeby prezentować Ci treści marketingowe dopasowane do Twoich preferencji. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową automatycznie umieszczamy w Twojej przeglądarce pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka”) naszych dostawców. To pozwala na monitorowanie Twojego zachowania w sieci, np. dostarcza nam informację, że odwiedziłeś już naszą stronę w przeszłości. Ta informacja, Twój profil demograficzny (zbudowany na bazie historii wyszukiwania, lokalizacji, wieku, płci itp.) jest wykorzystywany do wyświetlania Ci naszych reklam, kiedy przeglądasz strony internetowe. Dodatkowo, wykorzystujemy dane naszych klientów, np. adres e-mail w celu dopasowania ich w sieciach naszych dostawców, żeby mogli oni wyświetlać im spersonalizowane przez nas treści reklamowe.

Jeżeli nie chcesz, aby informacje o Tobie były wykorzystywane w taki sposób, musisz zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce:

Preferencje dotyczące komunikacji marketingowej

Potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na kierowanie do Ciebie treści marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Masters of Robots LLC informacji o specjalnych ofertach, konkursach lub innych materiałach promocyjnych poprzez kontakt mailowy lub za pomocą numeru telefonu (SMS lub połączenia przychodzące).

W celu zarejestrowania Twoich preferencji marketingowych, Masters of Robots LLC stworzyło specjalne narzędzie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.

Wysyłanie danych poza EEA

Niektórzy z naszych usługodawców mają siedzibę poza UE, dlatego też Twoje dane osobowe mogą być przesyłane również poza UE. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, większość naszych usługodawców jest członkami programu Privacy Shield Framework (Google, Facebook, Microsoft, Mailchimp). W umowach podpisanych z naszymi partnerami stosujemy klauzule, które są zgodne z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane, mającym siedzibę w krajach trzecich – 2010/87/EU. Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

4. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe zbierane przez Masters of Robots LLC są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W procesie tym stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i stosujemy się do odpowiednich przepisów i regulacji.

Komunikacja z naszym Serwisem odbywa się poprzez użycie połączeń szyfrowanych, z wykorzystaniem protokołów HTTPS. Dane przekazywane w ten sposób nie są widoczne dla innych użytkowników Internetu. Niemniej jednak, każdy użytkownik powinien znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci. Więcej szczegółów na ten temat można odszukać na stronie: http://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_4412.html.

W swojej działalności Masters of Robots LLC wprowadził procedury ograniczania dostępu do danych osobowych swoim pracownikom. Oznacza to, że dostęp do tych danych mają jedynie te osoby, które faktycznie go potrzebują i to w zakresie określonym przez zakres obowiązków, dotyczący danego stanowiska pracy.

Przywiązujemy również wagę do procedur ochrony danych osobowych, wykorzystywanych przez firmy, z którymi współpracujemy. Muszą one przestrzegać najwyższych standardów ochrony danych osobowych w konkretnej dziedzinie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone przez nas w celu realizacji umowy z Tobą są przetwarzane tak długo, jak są potrzebne do prawidłowego wykonania umowy oraz, po zakończeniu umowy, przez okres potrzebny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Masters of Robots LLC na podstawie Twojej wyraźnej zgody będą używane, o ile jej nie odwołasz.

Dane osobowe przetwarzane przez Masters of Robots LLC w oparciu o uzasadnione interesy naszej firmy będą używane do momentu, w którym nie otrzymamy od Ciebie sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych.

 

5. Prawa użytkownika

Masters of Robots LLC nie będzie wykorzystywało danych osobowych użytkowników w inny sposób, niż ten określony w niniejszej Polityce Prywatności bez uprzedniego poinformowania i uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej od Masters of Robots LLC lub tę zgodę wycofać. Można to zrobić telefonicznie, jak i mailowo. Dodatkowo, Masters of Robots LLC, w każdej wysłanej do użytkownika korespondencji ofertowej, będzie dawało możliwość na wycofanie zgody użytkownika na dalsze otrzymywanie korespondencji tego typu.

Korzystając z Serwisu Masters of Robots LLC użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. W każdej chwili użytkownik ma prawo tę zgodę wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z Masters of Robots LLC w sposób podany poniżej lub w zakładce Kontakt na stronie internetowej.

W sytuacji, kiedy użytkownik przekaże Masters of Robots LLC dane osobowe osoby trzeciej, oznacza to, że wcześniej uzyskał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych do Masters of Robots LLC.

6. Prawa podmiotu danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR/ RODO) zapewnia następujące uprawnienia osobom, których dane są przetwarzane przez Masters of Robots LLC:

 • Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Masters of Robots LLC, wysyłając e-mail na adres contact@safeclaims.co.uk lub dzwoniąc na numer: 020 3740 51 52 oraz wykorzystując Facebook Messenger na fanpage Masters of Robots LLC. Mamy miesiąc, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Mamy prawo odrzucić wniosek podmiotu danych o wykonanie jego prawa dostępu do danych lub pobrać rozsądną opłatę za spełnienie takiego żądania, jeżeli jest on nadmierny lub bezzasadny.

Jeśli uważasz, że Twoje prawo wynikające z GDPR zostało naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu – Biura Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii – w celu uzyskania dalszych szczegółów, odwiedź stronę: https://ico.org.uk/global/contact-us/. Możesz również skontaktować się z dowolnym krajowym organem nadzorującym ochronę danych osobowych w krajach UE lub EFTA, jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią – http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

7. Profilowanie, segmentacja oraz automatyczne podejmowanie decyzji

Wykorzystujemy profilowanie oraz segmentację naszych klientów jedynie w celu spersonalizowania komunikacji marketingowej i /lub w celu zwiększenia zadowolenia użytkowników z naszego serwisu. Robimy to w oparciu o takie dane jak np. kraj zamieszkania, wybrany język lub najczęściej wybieraną usługę. Obecnie nie wykorzystujemy narzędzi pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji. Dodatkowo, nasze profilowanie i segmentowanie nie pociąga za sobą skutków prawnych dla klientów.

Możemy jednakże wykorzystywać profilowanie w celach zapobiegania występowaniu nadużyć w naszym serwisie. Tego typu profilowanie może mieć skutki prawne dla naszych klientów.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Masters of Robots LLC zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu w każdym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, z informacją o dacie wprowadzenia zmian. W szczególnych przypadkach informacje o zmianach zapisów Polityki Prywatności mogą być przekazywane użytkownikom w formie korespondencji e-mail. Prosimy zatem o jak najczęstsze odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z najnowszymi wersjami niniejszego dokumentu.

9. Kontakt

W razie dodatkowych pytań odnośnie Polityki Prywatności Masters of Robots LLC prosimy o kontakt z nami.