Automatyzacja procesów biznesowych coraz częściej polega na integracji istniejącej cyfrowej infrastruktury biznesowej. Celem takiej postępującej integracji jest redukcja zaangażowania ludzi w realizację monotonnych powtarzalnych zadań, które w większości przypadków polegają na przepisywaniu danych do kolejnych aplikacji, w których z kolei realizowane są powiązane procesy biznesowe. Innymi słowy, robotyzacja łączy zaawansowane biznesowe systemy IT, które automatyzują ważne z punktu widzenia organizacji i jej otoczenia procesy.

Optymalizacja realizacji powtarzalnych procesów biznesowych to cały czas jeden z obszarów biznesowych bardzo podatnych na automatyzację. Właściwie można powiedzieć, że digitalizacja środowiska pracy to proces, w którym konieczne staje się stosowanie kolejnych narzędzi usprawniających przepływ informacji na kolejnych etapach procesów biznesowych.

Zobacz także: Duże korzyści dla firm wdrażających automatyzację i robotyzację: ulga na robotyzację od stycznia 2021 roku

Innowacja i gwałtowny wzrost wydajności i jakości pracy spowodowany zastosowaniem branżowych systemów informatycznych IT może powodować gromadzenie się danych w obszarach, w których kończy się zastosowanie jednej aplikacji, a zgromadzone w niej dane są konieczne do realizacji istotnych procesów powiązanych. Dobrym sposobem na integrację wdrożonych systemów IT jest dodatkowa robotyzacja procesów biznesowych (RPA). Dzięki temu uwalnia się ludzi od nadmiaru monotonnej pracy, którą są zmuszeniu wykonywać w pośpiechu, co powoduje błędy i konieczność wprowadzania poprawek.

Business Process Automation (BPA)

Automatyzacja procesów biznesowych (BPA) wiąże się z już powszechną i cały czas postępującą digitalizacją środowiska biznesowego. W wielu branżach od dawna wykorzystuje się środowisko cyfrowe do prowadzenia i porządkowania procesów. Trudno byłoby sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie firm z branży produkcyjnej, transportowej i logistycznej, e-commerce, medycznej, finansowej, hotelarskiej, energetycznej czy handlowej lub jakiejkolwiek innej bez wielu aplikacji i systemów wspierających dokumentowanie i realizowanie poszczególnych transakcji, zleceń itp. Business Process Automation (BPA) to zaawansowane rozwiązania IT, które są cały czas modyfikowane i dostosowywane do zmian w otoczeniu biznesowym, w tym zmian w obowiązującym prawie.

W wyniku realizacji tych powtarzalnych, ale podkreślmy raz jeszcze – bardzo istotnych procesów biznesowych produkuje się szereg danych, które są wykorzystywane także w innych powiązanych procesach. Większość stosowanych systemów nie jest w stanie objąć tych wszystkich zależnych od siebie procesów biznesowych, które realizuje każda organizacja wspólnie z klientami, partnerami i podwykonawcami. Powoduje to, że na niektórych stanowiskach formują się silosy lub zatory, których rozładowanie wymaga przepisania różnych danych z systemu do systemu. Najtańszym i najszybszym rozwiązaniem na automatyzację takich procesów jest Robotic Process Automation (RPA).

Robotic Process Automation (RPA)

Robotyzacja to kolejny krok w kierunku postępującej automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki RPA kolejne powtarzalne ustrukturyzowane działania mogą być realizowane bez potrzeby angażowania personelu. W ten sposób osiąga się znaczne oszczędności i wyraźnie podnosi skuteczność tych działań. To doskonałe rozwiązanie do usprawnienia wszystkich wielko wolumenowych zadań, których realizacja wymaga wymiany danych pomiędzy kolejnymi aplikacjami i użytkownikami systemów cyfrowych wykorzystywanych przez organizacje, ich partnerów oraz podwykonawców.

Zobacz także: Jakie procesy w firmie można zautomatyzować?

Robotic Process Automation sprowadza się do zastosowania robotów RPA, które w dokładnie taki sam sposób jak człowiek obsługują wszystkie cyfrowe aplikacje i dokumenty. Przy odpowiedniej konfiguracji oprogramowania, czyli wirtualnych robotów można znacznie poprawić tempo i jakość realizacji procesów biznesowych. Dobrym przykładem są roboty RPA, które odczytują dane z wirtualnych dokumentów, takich jak formularze, faktury czy poczta e-mail i implementują je w określonym porządku do właściwych aplikacji, w taki sposób, jak zrobiłby to człowiek. Procesy tego typu to zazwyczaj monotonna powtarzalna praca, które przy wielu innych równoległych obowiązkach staje się dla ludzi frustrująca, co powoduje niezamierzone pomyłki i przestoje.

W takich przypadkach Robotic Process Automation wydaje się gwarancją jakości i uzupełnieniem wszystkich zautomatyzowanych dotychczas procesów biznesowych realizowanych w organizacji. Ponadto, zastosowanie robotów RPA jest rozwiązaniem stosunkowo niedrogim w porównaniu do budowy od podstaw zintegrowanego środowiska cyfrowego. Co więcej, w niektórych przypadkach RPA można wdrożyć w zaledwie kilka dni.

Zostaw komentarz